Cinsel Terapi

Toplumda oldukça yaygın olan cinsel problemler çiftlerin ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği gibi aynı zamanda problem yaşayan kişide de bir takım psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Hala utanılacak bir konu olduğunu düşünen kişiler bu konu üzerinde konuşmaktan kaçınmakta ve dolayısıyla çözüm yolları bulamamaktadır. Ancak cinsel işlev bozuklukları Bilişsel Davranışçı Terapi teknikleriyle ele alındığında tedavi oranı çok yüksektir. Cinsel problemler yaşayan kişiler tedavi olduktan sonra yaşamlarını ve çift olarak ilişkilerini sağlıklı bir biçimde sürdürmektedirler.

En Yaygın Cinsel Problemler: Vajinismus, Cinsel İsteksizlik, Erken Boşalma ve Ereksiyon (Sertleşememe) problemleridir.

Bireysel Terapi

İnsanlar gün geçtikçe yalnızlaşmakta ve bireysel yaşam koşullarını benimsemektedir. Buna bağlı olarak iş stresi, aile içi ilişkiler, iletişim sorunları vb. durumlardan dolayı yaşam kalitesi düşmekte ve yaşamsal aktiviteler sekteye uğramaktadır.

Bu durum bireyin sosyal destek kanallarını kullanmasına engel olmakta ve psikolojik bir takım problemler doğurmaktadır. Anlaşılmadığını düşünenlerin tarafsız ve profesyonel bir gözle kendi psikolojik durumlarını makul bir seviyeye getirmesi gerekmektedir.

Bireysel görüşmelerde bireylerin bu taleplerini profesyonel olarak değerlendirerek daha kaliteli bir yaşam sağlaması için destek sağlanmaktadır.

Depresyon, Panik Bozukluk, Genellenmiş Kaygı Bozukluğu, Sosyal Fobi, Özgül Fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Obsesif Kompulsif Bozukluk başta olmak üzere bireysel görüşmelerde psikolojik destek sağlanmalıdır.

Aile – Çift Görüşmeleri

Sosyal hayatın karmaşıklaşması iletişimin özellikle de aile içi iletişim kanallarının sağlıklı bir şekilde kullanılmasına engel olmaktadır. İletişimde ortaya çıkan aksaklıklar aile içerisinde bir takım duygusal, davranışsal ve ruhsal problemler ortaya çıkarmaktadır.

Bu problemlerin aşılmasında aile üyeleri bazen zorlanmaktadırlar. Aile ve çift görüşmelerinde tıkanan iletişim kanallarının, “eş”lerin ve bir bütün olarak ailenin öz kaynakları ve ihtiyaçları belirlenerek ailenin varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi amaçlanmaktadır.

Aile – Çift görüşmelerinde psikolog ve aile üyeleri ortak bir çalışmayla seanslarını sürdürmektedir.

Ergen Ruh Sağlığı

Ergenlik çağındaki çocuklarda fiziksel değişimlerin yanında bir takım psikolojik değişiklikler de olmaktadır. Bu değişikliklerin bir kısmı aileler tarafından fark edilirken özellikle psikolojik değişimler fark edilemeyebilir ya da fark edilse bile tam olarak anlamlandırılamayabilir.

Aileler böyle durumlarda profesyonel bir görüşe ihtiyaç duymaktadırlar. Ergenlik çağındaki çocuklarla yapılan görüşmelerde aile – psikolog işbirliğiyle bu gelişimsel dönem sağlıklı bir şekilde atlatılmalıdır.

Çocuk ve Ergenlik Çağında Yaptığımız Başlıca Çalışmalar: Depresyon, Okul ve Performans Kaygısı, Özgüven Çalışmaları.

Aile – Çift görüşmelerinde psikolog ve aile üyeleri ortak bir çalışmayla seanslarını sürdürmektedir.