Bireysel Terapi

İnsanlar gün geçtikçe yalnızlaşmakta ve bireysel yaşam koşullarını benimsemektedir. Buna bağlı olarak iş stresi, aile içi ilişkiler, iletişim sorunları vb. durumlardan dolayı yaşam kalitesi düşmekte ve yaşamsal aktiviteler sekteye uğramaktadır. Bu durum bireyin sosyal destek kanallarını kullanmasına engel olmakta ve psikolojik bir takım problemler doğurmaktadır.

Anlaşılmadığını düşünenlerin tarafsız ve profesyonel bir gözle kendi psikolojik durumlarını makul bir seviyeye getirmesi gerekmektedir. Bireysel görüşmelerde bireylerin bu taleplerini profesyonel olarak değerlendirerek daha kaliteli bir yaşam sağlaması için destek sağlanmaktadır.

Bireysel Terapi Çalışma Alanlarım

  • Depresyon
  • Panik Bozukluk – Panik Atak
  • Öfke Problemleri
  • Obsesif – kompulsif bozukluk(OKB)
  • Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
  • Sosyal Fobi
  • Kayıp Yas
  • ilişki Problemleri